Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html

 

Liczba szkół do wyboru

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21352-uchwala-nr-vi742019-z-dnia-25-stycznia

 

Dni otwarte w warszawskich liceach ogólnokształcących w roku 2019

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/doradztwo-zawodowe-aktualnosci/21340/attachments//dni_otwarte_w_warszawskich_liceach_ogolnoksztalcacych_w_2019_r_.pdf

 

Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21350-warszawskie-dni-otwarte-doradztwa

 

Prezentacja dla rodziców dotycząca pomocy dziecku przy wyborze szkoły

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/doradztwo-zawodowe-aktualnosci/20473/attachments//prezentacja_dla_rodzicow_2018_19.pdf

 

Targi Edukacyjne m.st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21342-targi-edukacyjne-mst-warszawy

 

Doradcy zawodowi m.st. Warszawy zapraszają na konsultacje

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20449-doradcy-zawodowi-mst-warszawy-zapraszaja

 

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zaprasza

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21348-centrum-rozwoju-doradztwa-zawodowego-wcies

 

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20447-centrum-informacji-i-doradztwa