Rada Rodziców informuje:

 

Dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców informuje, że w roku 2016  w ramach rozliczenia podatkowego za rok 2015 z odpisu podatkowego 1% pozyskaliśmy 9048,10 zł

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Dzięki pozyskanym środkom wyposażymy kolejne dwie sale w sprzęt  multimedialny.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i prosimy o kolejne odpisy w roku 2017

                                     

Dyrektor i Rada Rodziców

 

ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY DOT. GIMNAZJÓW

            Rada Dzielnicy Praga Południe zaprasza na XXIX sesję Rady Dzielnicy  zwołaną na dzień 13 grudnia o godzinie 14:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, III piętro, sala 305. Przedmiotem obrad będzie m. in. temat zmian w systemie oświaty w związku z założoną likwidacją gimnazjów.

 

Dodatkowe informacje