Opłaty za żywienie

mogą być dokonywane przelewem na konto

do 5-tego każdego miesiąca

Nr konta:

20 1030 1508 0000 0005 5078 9086

 

Obiady odwołujemy
 
do godziny 09:00
 
w sekretariacie pod numerem
 
22 277 14 58