Opłaty za żywienie

 

dokonujemy przelewem na konto

 

20 1030 1508 0000 0005 5078 9086

 

do 5-tego każdego miesiąca.

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasa 

 

 

 

Obiady odwołujemy
 
 
 
 
do godziny 09:00
 
pod numerami
 
22 277 14 60, 799 658 460