PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok 2023/2024

 

Magdalena Kitlas - Przewodnicząca

 

Inga Klaus - Wiceprzewodnicząca (klasy IV-VIII)

 

Aleksandra Bobowicz - Wiceprzewodnicząca (klasy I-III)

Małgorzata Wiśniewicz - Skarbnik

 

Małgorzata Grudniewska - Sekretarz 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Aleksandra Dynia

 

Anna Kopytowska

 

Joanna Jasiona-Traczyk

 

 

 

NOWE KONTO RADY RODZICÓW W BANKU PKO BP

Nazwa rachunku : SKO Konto dla Rady Rodziców

Nr konta: 62 1020 1127 0000 1402 0259 9165