Międzynarodowy Konkurs
„Kangur matematyczny”
został przeniesiony na


16 kwietnia 2020 r.