Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

 Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 

Global Money Week 2022 jest:

 

Zadbaj o swoją przyszłość,

mądrze zarządzaj pieniędzmi

 

W tym roku podkreślimy konieczność budowania finansowej przyszłości przy jednoczesnym mądrym myśleniu o swoich finansach.